Cũng như bao thầy cô và học sinh trên toàn quốc, cô và trò khối 1 trường Tiểu học Nguyễn Du cũng không ngoại lệ. Tất cả đều nghiêm chỉnh chấp hành việc nghỉ học để phòng chống ...