Hiến máu cứu người là nghĩa cử nhân ái, cao đẹp phù hợp với truyền thống nhân đạo “ Thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam. Không chỉ góp phần mang lại sự sống cho ...