Thursday, 30/06/2022 - 18:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin của trường Tiểu học Nguyễn Du - Nơi nuôi dưỡng những ước mơ trẻ thơ

Trường Tiểu học Nguyễn Du tổ chức thành công Hội nghị Cán bộ, Viên chức, Nhân viên năm học 2020 - 2021

Hội nghị Cán bộ, Viên chức, Nhân viên trường Tiểu học Nguyễn Du phát huy quyền làm chủ của Cán bộ, viên chức, nhân viên - nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan; tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi Cán bộ, viên chức, nhân viên, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.