• Đây là bản trình chiếu để tổ chức Sinh hoạt dưới cờ tại các lớp.
  • Thực hiện theo Công văn  số 317- CV/HĐĐHK của Hội đồng Đội quận Hoàn Kiếm về hướng dẫn triển khai chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;  Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” với chủ đề “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”. Trường tiểu học Nguyễn Du ...
Tài nguyên