Thứ sáu, 02/12/2022 - 10:37|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin của trường Tiểu học Nguyễn Du - Nơi nuôi dưỡng những ước mơ trẻ thơ
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 6 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Thủ tục chuyển trường đến Trường Tiểu học Nguyễn Du

Trường Tiểu học Nguyễn Du

Thủ tục hành chính của nhà trường Đã có hiệu lực
Thủ tục giải quyết Đơn xin nghỉ của Giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Nguyễn Du

Trường Tiểu học Nguyễn Du

Thủ tục hành chính của nhà trường Đã có hiệu lực
Thủ tục xác nhận đang học tại trường Trường Tiểu học Nguyễn Du

Trường Tiểu học Nguyễn Du

Thủ tục hành chính của nhà trường Đã có hiệu lực
Thủ tục xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học Trường Tiểu học Nguyễn Du

Trường Tiểu học Nguyễn Du

Thủ tục hành chính của nhà trường Đã có hiệu lực
Thủ tục xác nhận kết quả học tập Trường Tiểu học Nguyễn Du

Trường Tiểu học Nguyễn Du

Thủ tục hành chính của nhà trường Đã có hiệu lực
Thủ tục chuyển trường đi Trường Tiểu học Nguyễn Du

Trường Tiểu học Nguyễn Du

Thủ tục hành chính của nhà trường Đã có hiệu lực