Trường Tiểu học Nguyễn Du thuộc địa bàn phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội là một phường nằm tại trung tâm quận Hoàn Kiếm.  Diện tích đất tự nhiên 0,23 km­­2, dân số 5326 người với 1565 hộ chia thành 7 khu dân cư với 32 tổ dân phố. Trong những năm gần đây phường Lý Thái Tổ đã có những bước phát triển quan trọng như: Kinh tế tăng trưởng, chính trị ổn định, trật tự an toàn, xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân từng bước có nhiều cải thiện, đặc biệt là công tác giáo dục. Đảng bộ, nhân dân phường Lý Thái Tổ đã quyết tâm phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và chương trình về công tác giáo dục, tập trung huy động toàn Đảng, toàn dân chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của địa phương, nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường, phát triển các hoạt động xã hội hóa giáo dục.